Void

“VOID” to ogólna nazwa nadana konstrukcjom, które mają za zadanie zostawiać widzialny znak, gdy ktoś nieupoważniony chcę usunąć etykietę. Znakiem może być słowo, lub własne logo.

EAS/RFID

Jedną z naszych specjalności (od ponad 15 lat) jest wstawianie „elementów elektronicznego nadzoru artykułów” lub prościej „znaczników”. Chcemy połączyć radiowe pasma lub elektromagnetyczne pasma bez utraty wydajności. Jednym z kroków naprzód w tej dziedzinie jest zastosowanie znaczników RFID.

Sterylizacja

Dla zapewnienia efektywności procesów sterylizacji za pomocą pary wodnej lub tlenku etylenu, stosujemy specjalne atramenty. Wyraźna zmiana koloru gwarantuje jakość procesu sterylizacji.

Hologram

Do ukazania ostatecznym użytkownikom różnicy między prawdziwym a oszukanym produktem w większości FMCG stosuje się wciąż wiarygodny wskaźnik, którym są hologramy 2D i 3D.

Lakier UV fluorescencyjny

Akcje promocyjne, w których do wygrania są nagrody o dużej wartości teraz mogą być bezpieczniejsze, poprzez wbudowanie drukowanej informacji. Podobnie jak widzoczny na zdjęciu płatek śniegu, który stanowi ukrytą informację ujawnioną pod wpływem lampy UV. (w tym przypadku użyto urządzenia, służącego do sprawdzania pieniędzy).