Reynders Digital Printing

2010

Firma Reynders jest pionierem w cyfrowym druku etykiet. Wizja podążania w tym kierunku okazała się być słuszna. Nasza autonomiczna grupa z możliwościami użycia wszystkich cyfrowych technik jest niezwykle rozwojowa . W 2010 roku wszystkie maszyny druku cyfrowego zostały zebrane w jednym oddzielnym budynku.

Powrót do historii